Sanahaku sivustosta:

Testaukset

Testauksissa asiakkaan koneen kunto tarkistetaan erilaisilla voima-, linjaus- ja painemittauksilla sekä suurnopeuskameraa apuna käyttäen. Lisäksi käytössämme on lämpökamera.

Testauksen yhteydessä tehdään myös tarvittavat säädöt koneeseen, jotta haluttu laatutaso saavutetaan. Asiakas saa testauksen jälkeen aina kirjallisen testausraportin. Raportista käy ilmi koneesta löydetyt ongelmakohdat sekä suositukset jatkotoimenpiteitä varten koneen kunnon parantamiseksi.
 
 

Lisätietoja:

Tapio Tuohino
automaatio
puh. +358 40 771 8122
fax   +358 420 915 404

Teemme testauksia seuraaville laitteille:


 

 

 


Verkkototeutus: TammiViestintä - Ylläpito: Kirjaudu
English Svenska En francais Suomeksi